NewTube

NewTube

Sign In

-30  

-15  

-5  

-1  

+1  

+5  

+15  

+30  
freedenmark

12

5

Der står en ko,... kom bare og glo

  - 11:01


0

0

0

0

0

Share on TwitterShare on Twitter


39 Views

Uploaded 3 months ago  

October 31st 2021  

File Size: 41 MB

Category: PoliticsNo Comments Yet