NewTube

NewTube

Sign In

-30  

-15  

-5  

-1  

+1  

+5  

+15  

+30  
Alternative Media

19

6

Min bror dog efter vaccinet.

  - 42:13

Av Läkemedelsverkets statistik (https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner#hmainbody1) baserad på inskickade rapporter om biverkningar har man i Sverige fram till 14 april noterat: 153 döda Pfizer och ca 20 % handlagda rapporter av 6515 (Sannolikt 750 döda fram till 14 april). Astra Zeneca 10 döda 3 % handlagda rapporter av 16139 rapporter (Sannolikt 4000 döda fram till 14 april). Moderna 10 döda 16 % handlagda av 1269 inkomna rapporter (sannolikt 100 döda fram till 14 april). Det ger ett snitt på drygt 46 döda varje dag. Fram till den 14 april blir det ca 4 850 döda av Covid19 vaccin. Idag den 22 April kan vi lägga till 368 och då blir det 5218 döda av denna häxbrygd. Till midsommar kan vi utgå från att 8000 rapporteras ha dött av Covid19vaccin. Ett ansenligt mörkertal inte inräknat. Läkemedelsverket har en brasklapp som skriver ”Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner”. Till detta ska fogas ett motstånd mot att skicka in misstänkta samband. Att en människa kollapsar direkt efter Covid19vaccinering skickas exempelvis inte in eftersom kollaps, svimning och koma inte står uppsatt som biverkan. Däremot står dödsfall som biverkan! Rapporter som rubricerats allvarliga åtföljs av texten dödliga, livshotande, invalidisering, missbildande. Detta till trots rapporteras ett minimum som dödsfall. Så de som dör efter rapportering står inte uppsatta som dödsfall utan kan till och med diagnosticerats som död med Covid19. Vilket ökar på dödssiffrorna av felaktig anledning. Vid midsommar lär vi ha lågt räknat 8000 döda av Covid19 vaccinering. Sannolikt det mångdubbla. Folkhälsomyndigheten ljuger och säger att sprutorna inte har nödgodkännande. 🤯🤬 Detta är ganska exakt motsatsen till ett vanligt GODKÄNT. 🇺🇸 EUA - Emergency Use Authorized 🇪🇺 CM - Conditional Marketing 🇸🇪 Villkorat godkännande Mera info: https://www.bitchute.com/video/mCQsR7RGjIP1/


0

0

0

0

0

Share on TwitterShare on Twitter


118 Views

Uploaded a year ago  

April 29th 2021  

File Size: 106 MB

Category: Health And WellnessNo Comments Yet