NewTube

NewTube

Sign In

-30  

-15  

-5  

-1  

+1  

+5  

+15  

+30  
Alternative Media

19

6

Information till dig som ska vaccineras mot Covid 19 - Lars Bern och Peter Abelin

  - 58:03

I serien Vetenskap diskuterar läkaren och analytikern inom Life Sciences Peter Abelin och Swebbtvs vetenskaplige kommentator Lars Bern med Mikael Willgert om de den information som har framkommit om vaccinerna mot Corona, något som aktualiserats i och med oroande nyheter kring de nya vaccinernas påverkan, t ex på äggstockar och benmärg. Peter Abelin föreslår att alla incidenter som kan kopplas till biverkningar av vaccin bör samlas i en databas för att kunna forskas om. Dagens system vid Läkemedelsverket är otillräckligt (dör man av eller med corona t ex?) och dödsfall registreras inte, vilket gjordes tidigare. Lars Bern tar upp att de nya vaccinerna inte är ordentligt utprovade och rutiner har frångåtts med hänsyn till "nödsituation" pga pandemin. Men dödligheten har inte ökat nämnvärt. Tillgängliga befintliga läkemedel, flera naturliga som D-vitamin, billiga och utan patent (Hydroxyklorokin och Ivermectin), som skulle kunna skydda mot covid-19, har motarbetats av läkemedelsetablissemanget och studier av dessa har förfalskats. En aktuell video med uppfinnaren av MRNA-vaccinet, som innehåller spikprotein, kommenteras eftersom han är kritisk till att massvaccinera folk utan fler studier. https://www.bitchute.com/video/TH2HAmTp40xq/ Peter Abelin ser två vägar att säkra läkemedelbruk, dels på molekylärnivå, dels statistiskt. Biverkningar syns inte alltid vid laboratorieframställning. Om spikprotein bara var den ofarliga komponent av viruset som man trott hade det enligt Lars Bern inte orsakat problem när dessa genereras av vaccinet. Men det verkar nu ge biverkningar såsom blodproppar vilket visats för AstraZenecas vaccin mot covid-19. Men sannolikt gäller detta alla vacciner som förekommer i Sverige. Dessutom kan även andra autoimmuna sidoeffekter uppstå. Vaccin som bygger på syntetisering av spikprotein har motiverats av att man inte kunnat syntetisera vaccin från avdöda smittade virus. Men nu framkommer att kineserna lyckats med det för sitt vaccin. Vi har i tid


0

0

0

0

0

Share on TwitterShare on Twitter


99 Views

Uploaded a year ago  

June 23rd 2021  

File Size: 488 MB

Category: NewsNo Comments Yet