NewTube

NewTube

Sign In

-30  

-15  

-5  

-1  

+1  

+5  

+15  

+30  
Alternative Media

19

6

MODIGA MÄNNISKOR AVSNITT 45 - SVEN ROMÁN OCH SEBASTIAN RUSHWORTH SAMARBETE MED FOLKETS RADIO

  - 1:12:15

OBS!!! HÄR KOMMER EN VERSION MED BÄTTRE LJUD (Tack Henrik) DÅ VI ANNARS MISTER ALLA FINA KOMMENTARER OM VI TAR BORT DEN ANDRA, SÅ FÅR DEN LIGGA KVAR. Ett viktigt och angeläget samtal om de nära förestående vaccinpassen. Sven Román, specialist i barn och ungdomspsykiatri. Vad händer om det går igenom? Vilken framtid har vi att vänta oss? Vaccinen, hur säkra är dom? Denna gång samarbetar jag med Per Shapiro från Folkets Radio. Sven Román: Specialist i barn och ungdomspsykiatri Sebastian Rushworth: AT-läkare


0

0

0

0

0

Share on TwitterShare on Twitter


81 Views

Uploaded a year ago  

May 25th 2021  

File Size: 215 MB

Category: NewsNo Comments Yet