NewTube

NewTube

Sign In

-30  

-15  

-5  

-1  

+1  

+5  

+15  

+30  
Svenska UndertexterPLUS

2

0

Aktuella förutsägelser till USAs utveckling Del 3/4

  - 26:52

I den tredje delen får vi veta att vi är den enda civilisationen som är känd av den Galaktiska Federationen som har Argentum Astrum. Vi är dock så outvecklade att vi inte kan vara under nuvarande förutsättningar en tillgång för den Galaktiska Federationen och därmed andra civilisationer. Därför har dessa civilisationer bestämt att de ska påskynda den biologiska utvecklingen med hjälp av specifika inprogrammerade virus som ska sätta på och stänga av vissa utvalda gensekvenser. Vi får också veta varför Ryssland och Indien håller tillbaka när det gäller att informera människor. Alternativ länk: https://www.bitchute.com/video/3aGnUlVyowkh/ Kontakt: [email protected]


0

0

0

0

0

Share on TwitterShare on Twitter


901 Views

Uploaded 2 years ago  

January 25th 2021  

File Size: 526 MB

Category: PoliticsNo Comments Yet