NewTube

NewTube

Sign In

-30  

-15  

-5  

-1  

+1  

+5  

+15  

+30  
Svenska UndertexterPLUS

1

0

Ett Föredrag om vacciner (GER - SWESUB)

  - 1:51:56

Hela Föredraget Anita Petek – Dimmer har avlidit den 6 september 2010 bara 51 år gammal. Efter en tvist med en läkare i en vaccinationsfråga började hon undersöka ämnet som säkerhet med vaccinationer och om vacciner verkligen kan skydda oss eller som mest skada oss. Så småningom började hon sprida denna kunskap i föreläsningar och slutligen tog hon fram sin första bok med tema: ”Allt om vaccinationer” (”Rund ums Impfen” Sedan bestämde hon sig att publicera informationsjournalen ”AGEIS IMPULS”. Denna värdefulla informationsbroschyr utkom kvartalsvis i hela det tysktalande område och 2009 har hon gjort 40 nummer. Denna tidskrift designades av hennes make arkitekt Vlado Petek. Läkare, naturläkare, barnmorskor, representanter för olika vårdyrken, advokater, fysiker etc. bidrog till den framgångsrika tidskriften. Naturligtvis har Anita Petek skrivit de flesta av bidragen själv och hennes artiklar mottogs av läsarna på grund av deras tydliga och humoristiska karaktär. All arbete har varit faktagranskad och alla källor citerades. Experter vände sig till den erkända Anita Petek för att få dokument från henne. Slutligen uppträdde ”Kritisk analys av vaccinationsproblemet” (”Kritische Analyse der Impfproblematik”) i två volymer. Många läkare och granskare använder dessa böcker som uppslagsverk. Hon har skapat en mycket värdefull och omfattande arkiv. Förutom ett yrke inom bilindustri har hon hållit tre föreläsningar per veckan i Italien, Tyskland, Österrike och Schweiz. Till slut efter att hon har legat några dagar på sjukhuset har hon avlidit. Dr. Johann Loibner 8 september 2010 Den ursprungliga och längre versionen kan ni läsa här: http://www.transgallaxys.com/~kanzlerzwo/index.php?topic=6512.0 Ten year study shows that UNVACCINATED are far healthier than their vaccinated peers who suffer from more respiratory infections, asthma, allergies, etc. https://childrenshealthdefense.org/defender/unvaccinated-children-healthier-than-vaccinated-children/


0

0

0

0

0

Share on TwitterShare on Twitter


524 Views

Uploaded 2 years ago  

January 1st 2021  

File Size: 1.4 GB

Category: Health And WellnessNo Comments Yet