NewTube

NewTube

Sign In

-30  

-15  

-5  

-1  

+1  

+5  

+15  

+30  
Svenska UndertexterPLUS

1

0

Att döma stater för krigsbrott

  - 1:02

Den slovakiska parlamentsledamoten Milan Uhrík https://www.youtube.com/watch?v=opRTelqf3s0 https://www.youtube.com/@MilanUhrikPhD 146. Europaparlamentet uppmanar de behöriga EU-institutionerna att gemensamt utarbeta krigsslutsscenarier med hänsyn till ett potentiellt destabiliserat och försvagat Ryssland och planering för dess potentiella reform. Ovanstående har gått igenom i EU omröstningen https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0292_EN.html


0

0

0

0

0

Share on TwitterShare on Twitter


405 Views

Uploaded 2 weeks ago  

January 21st 2023  

File Size: 19 MB

Category: PoliticsNo Comments Yet