NewTube

NewTube

Sign In

-30  

-15  

-5  

-1  

+1  

+5  

+15  

+30  
Svenska UndertexterPLUS

1

0

Miljövetenskapliga effekter och avgiftning del 2/2 - Dr. med. Dietrich Klinghardt (GER-SWESUB)

  - 34:47

Alternativ videolänk: https://www.bitchute.com/video/OTBWrtodWjqH/ En vetenskapskongress för alternativ medicin. Idag lider många människor av olika inflammationer. Omgivande miljöfaror är konstruerade så att olika sjukdomar och krämpor är mycket svåra att koppla samman med dessa miljöfaror. Bekämpningsmedel, strålning från elektronik, sändare, vacciner och gifter i maten är relevanta orsaker till vår ohälsa. Dessa orsaker förändrar vår DNA så att den läses av på fel sätt och därmed förorsakar sjukdomar. Den yttre miljön är alltså en faktor men det finns även en annan faktor. Den andra faktorn är den inre miljön bestående av våra trauman. Dessa trauman förorsakar också sjukdomar upp till sjunde generationen! Dr. med. Dietrich Klinghardt ger oss inte bara fakta i form av olika vetenskapliga forskningar men vi får även lösningar på problemen. Vad finns det för medel som står till vårt förfogande för att minska skadeverkningar av våra egna trauman och den förgiftade omgivande miljön? Allt och mycket mer kommer du att veta genom att lyssna på detta föredrag. Klordioxid https://icbdyou.com/sv/chlordioxid-0-3-chlordioxidloesung-cds-cdl/ Kerri Rivera https://www.kerririvera.com/ Jim Humble https://jimhumble.org/mms-protocols https://www.bodilleijonklo.se/2019/10/13/energi-pa-cellniva/ Olle Johansson https://newsvoice.se/2019/05/5g-question-olle-johansson/ Robert Santini www.monanilsson.se/document/forskningnov08.pdf https://www.biopure.eu/ C vitamin: https://www.biopure.eu/us/nutrition-supplements/antioxidant-minerals-vitamins/318799/vitamin-c-complex?number=10VIC0050009 Deep Purple: https://www.biopure.eu/us/nutrition-supplements/antioxidant-minerals-vitamins/37/deep-purple https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylkolinesteras http://www.klinghardtacademy.com/images/stories/parasite_treatment/Parasite_Treatment_Basic_Step_9_2013.pdf https://zeolite.blogg.se/ Bert Hellinger https://www.hellinger.com/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Sisyfos


0

0

0

0

0

Share on TwitterShare on Twitter


146 Views

Uploaded 2 years ago  

April 8th 2021  

File Size: 690 MB

Category: Health And WellnessNo Comments Yet